Unescon maailmanperintöluettelo part 2

Unescon maailmanperintöluettelon kohteet valikoidaan joko sen perusteella, ovatko ne kulttuuriperintökohteita vai luontokohteita. Kulttuuriperintökohteita voivat olla monumentit, rakennusryhmät ja paikat. Monumenteiksi lasketaan arkkitehtoniset työt, veistokset, maalaukset, piirtokirjoitukset ja luola-asumukset, joilla on maailmanlaajuista merkitystä kulttuurillisesti: niin historiallisesti, taiteellisesti kuin tieteellisestikin. Muita paikkoja ovat ihmisen rakentamat työt ja alueet.