Hakkerointi on tämän päivän todellinen ongelma. Joillekin henkilöille hakkeroinnista on tullut jopa niin sanotusti ammatti.

Hakkerointi on kamala asia, jolla voidaan saada monien ihmisten kuten myös monien yritysten asiat aivan sekaisin. Sillä saadaan todella paljon pahaa aikaan, jos niin halutaan ja tarkoituksessa vieläpä onnistutaan. Ongelmia yhdestä ainoasta hakkerointikerrasta voi syntyä vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi, riippuen siitä mitä on hakkeroitu.

Jotkut tietokoneista ja tietotekniikasta hyvin kiinnostuneet henkilöt saattavat alkaa käyttää omia taitojaan vääriin tarkoituksiin. Ensimmäiset hakkerointikerrat saattavat tuntua hupaisilta. Vuosien saatossa hakkeroinnista voi syntyä niin sanottu tietotekniikan ongelmakäyttäminen, jossa tietotekniikkaa kehitetään aivan väärään suuntaan. Osa tietokonenörteistä jää hakkerointiin jollain tapaa vangiksi ja jatkaa toimiaan rahankiilto silmissään. Hakkeroinnista saatetaan virallisten tietojen mukaan maksaa jopa hyvin, joten ketjureaktion on täten valmis tai ainakin siihen asti kunnes siihen joku puuttuu. Virallisesti hakkerointi on vakava rikos, ainakin suurimmasssa osassa maapalloa. Hakkeroinnista voi siis saada pienemmän tai tuntuvamman rangaistuksen aina rahallisesta korvauksesta vankilatuomioon asti.

Hakkerointirikosten selvittäminen ei valitettavasti vaan usein ole kovinkaan yksinkertaista, koska hakkerointiin tietotekniikkataitojaan käyttävät tahot ovat usein hyvin paljon edellä virallisia tuomitsevia tahoja. Tämä on valitettava tosiasia ja hidastaa näin hakkerointituomioiden antamista huimasti. Toki viime aikoina viralliset tahot ovat tässäkin asiassa saaneet hakkeroijiin etumatkaa kurottua kiinni ja tuomioita on saatu jaettua. Osa hakkerointiyrityksistä on saatu pysäytettyä heti alkuunsa ennen kuin mitään laajempaa tuhoa on päässyt tapahtumaan. Onneksi virallisille tahoille on tullut lisää osaavaa työvoimaa selvittämään hakkerointiyrityksiä ja hakkerointirikoksia. On tärkeää, että mahdollisimman monet hakkerointiyritykset saataisiin pysäytettyä jo ennen, kun se pääsee edes alulle.

Miten suojautua hakkerointiyrityksiltä?

Jokainen mobiililaitteen tai tietokoneen käyttäjä voi ainakin jollain tapaa suojautua hakkerointia vastaan. Internetissä on löydettävissä paljon tietoa siitä, miten suojata omat älylaitteensa tai kotitietokoneen. Näitä suojausvaihtoehtoja ei todellakaan kannata sivuuttaa vaan ne kannattaa lukea hyvin läpi ja miettiä sen jälkeen omaa tilannettaan. Eräällä nettisivustolla on selvitetty hyvin selkeästi, miten helppoa eri teknisten laitteiden hakkerointi oikeastaan on. Monet saattavat yllättyä siitä, miten pienellä vaivalla ammattilainen pääsee erilaisiin tietoihin käsiksi. Toisaalta, jos tämän tapaisia artikkeleita ja uutisia lukee liikaa, saattaa ihmisestä myös tulla jollain tapaa vainoharhainen. Kannattaa aina säilyttää jonkinlainen maltti näiden turvallisuusasioiden käsittelyssä ja artikkeleiden lukemisessa. Sanonta “tieto lisää tuskaa” saattaa tässä tapauksessa olla valitettavan totta. Joka tapauksessa turvallisuusasiat tulee ottaa tietyllä vakavuudella harkintaan, ettei vahinkoja pääse turhaan tapahtumaan.

Miten suojautua hakkerointiyrityksiltä?

Tietotekniikan turvallisuusasioista puhuttaessa, tulee monelle ensimmäisenä mieleen virustentorjuntaohjelmat ja palomuurit. Viruksentorjuntaohjelmia ja palomuureja asennetaankin onneksi erilaisiin pöytäkoneisiin suhteellisen aktiivisesti. Laitteiden käyttäjien tulisi tosin pitää mielessä, että turvaohjelmia asennettaessa tulisi huomioida myös tänä päivänä erilaiset älylaitteet. Älylaitteet kaipaavat myös virustentorjuntaa ja palomuuria, ei pelkät pöytäkoneet. Älylaitteisiin tarvitaan hieman erilaisia turvaohjelmia kuin pöytäkoneisiin, mutta tekniikka niissä on suhteellisen samanlainen. Älylaitteet tarvitsevat niin sanotun mobiiliturvan, jotta kukaan ulkopuolinen ei pääsisi katselemaan älylaitteita vapaasti ja mahdollisesti varastamaan pankki- tai henkilötietoja. Pankki- ja henkilötiedot ovat todella arvokkaita tietoja, joten niitä todella kannattaa suojella kaikin mahdollisin keinoin.

Tänä päivänä ihmiset käyttävät enenevässä määrin erilaisia mobiiliverkkoja ja toisten WiFi-verkkoja. Monesti eri laitteiden käyttäjät saattavat olla kirjautuneena saman WiFi-linjan käyttäjiksi samaan aikaan. Samalla henkilöt eivät muista, että tällaisessa niin sanotussa vapaassa WiFi-linjassa saattaa piillä todella vaarallinen yhdistelmä. Jos WiFi-linja ei ole oma, ei välttämättä voida olla varmoja siitä, että kyseinen linja on turvattu jollain turvaohjelmalla. Jos linja on turvaton, antaa se hakkeroijille todella hyvät mahdollisuudet päästä käsiksi hyvinkin henkilökohtaisiin tietoihin. Kaikkein turvallisinta on käyttää omaa turvattua WiFi-linjaa ja välttää tuntemattomien henkilöiden tai yritysten WiFi-yhteyksiä.